Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Ngày cập nhật 09/10/2018

Ngày 23/1/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định  chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

 

Tập tin đính kèm:
(Nguồn văn bản: Công báo Chính phủ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày