Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Khảo sát song phương về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào.
Ngày cập nhật 27/10/2017

Thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không gia thú trong khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào đã được gia hạn hiệu lực đến ngày 14 tháng 11 năm 2019 và Biên bản làm việc ngày 26 tháng 07 năm 2017 giữa Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh Sê Kông.

Từ ngày 24 – 25/10/2017, Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng đã phối hợp với Tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Sê Kông do ông Khamvo VATSANGA, Giám đốc Sở Ngoại giao làm Tổ trưởng đã song phương tiến hành khảo sát , điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người tỉnh Sê Kông - Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và người tỉnh Thừa Thiên Huế di cư tự do, kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông.

           - Kết quả khảo sát song phương của Tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông tại địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có 05 trường hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú từ tỉnh Sê Kông - CHDCND Lào sang Việt Nam hiện đang cư trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những trường hợp này đều di cư từ Lào sang Việt Nam từ năm 1987 đến năm 2010; đa số đều không biết chữ, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, họ di cư qua Việt Nam vì điều kiện kinh tế, di cư bất hợp pháp. Hiện nay họ đều có cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác; họ đều đang chung sống và có con với người Việt Nam và họ đều có nguyện vọng ở lại nơi cư trú hiện nay và muốn được nhập quốc tịch Việt Nam.

           - Kết quả khảo sát song phương phương của Tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông tại trên địa bàn huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông có 01 trường hợp hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú từ tỉnh Thừa Thiên Huế sang Lào hiện đang cư trú tại huyện Ka Lừm, tỉnh Thừa Thiên Huế. 01 trường hợp này đều di cư từ Lào sang Việt Nam từ năm 2009. Hiện nay họ đều có cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản, có đất canh tác; họ đều đang chung sống và có con với người Lào và họ đều có nguyện vọng ở lại nơi cư trú hiện nay và muốn được nhập quốc tịch Lào.

 

           Sau khi hoàn thành khảo sát song phương, Tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông đã ký kết Biên bản làm việc song phương để báo cáo cấp có thẩm quyền của hai bên xem xét, quyết định theo quy định. Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không gia thú trong khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển triển kinh tế và ổn định cuộc sống cho người dân ở khu vực biên giới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các tin khác
Xem tin theo ngày