Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quốc hội phê chuẩn 02 văn kiện về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào
Ngày cập nhật 10/07/2017

Ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua "Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào" và "Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào".

Việc phê chuẩn hai văn kiện nói trên được thể hiện lần lượt qua Nghị quyết số 39/2017/QH14 và Nghị quyết số 40/2017/QH14, với tỷ lệ tán thành của các Đại biểu Quốc hội đạt 92,26% và 92,46%.

Việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung nhằm hoàn thiện chất lượng đường biên giới Việt Nam-Lào cả trên phương diện pháp lý và trên thực địa; tạo thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới; góp phần giữ gìn và duy trì sự ổn định ở khu vực điểm khởi đầu đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào, cũng như khu vực ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc.

Đối với Nghị định thư, sau khi được phê chuẩn sẽ trở thành văn kiện pháp lý về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào, ghi nhận toàn bộ thành quả giải quyết biên giới giữa hai nước. Bằng văn kiện pháp lý này, đường biên giới Việt Nam-Lào được xác định rõ ràng, chính xác cả trên thực địa và trong các tài liệu pháp lý; giúp các lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới dễ dàng nhận biết đường biên giới; tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho việc hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới; đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới; góp phần tạo dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

(Nguồn: Ủy ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao)

Các tin khác
Xem tin theo ngày