Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Lễ kết nạp đảng viên mới
Ngày cập nhật 02/01/2019

Chiều ngày 25/12/2018, Chi bộ Sở Ngoại vụ tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Phùng Đại Thạch, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

 

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Sở Ngoại vụ cùng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Phạm Phùng Đại Thạch, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng với sự tham dự của Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ.

Thay mặt Cấp ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ, đồng chí  Nguyễn Huy Thái - Cấp ủy viên, Phó Giám đốc đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái - Cấp ủy viên, Phó Giám đốc Sở công bố Quyết định kết nạp đảng viên

Đồng chí Trần Công Phú - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Phùng Đại Thạch, phát biểu  giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Phạm Phùng Đại Thạch trong thời gian thử thách 12 tháng, đề nghị toàn thể Chi bộ cần đoàn kết, phấn đấu góp phần xây dựng Chi bộ Sở Ngoại vụ ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước giao phó.

Đồng chí Trần Công Phú - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên mới

Đảng viên Phạm Phùng Đại Thạch đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân  dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ, nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng viên Phạm Phùng Đại Thạch đọc lời tuyên thệ

Chụp hình lưu niệm cùng toàn thể Chi bộ

Quảng cảnh buổi lễ

PPĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày