Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hưởng ứng Chương trình “Huế-không tiếng còi xe”
Ngày cập nhật 01/09/2017

Hướng tới mục tiêu chung tiếp tục nỗ lực xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; tại Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm có nêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, không rác thải, không tiếng còi xe”. 

Thực hiện Công văn số 2342/SKHĐT-ĐKKD ngày 24 tháng 8 năm 2017  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc vận động hưởng ứng Chương trình “ Huế - không tiếng còi xe”. Nhằm tạo sự đồng thuận và lan tỏa đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động…cùng tham gia hưởng ứng Chương trình “Huế-Không tiếng còi xe”, Văn phòng thông báo đến toàn thể cán bộ CCVC và người lao động của Sở Ngoại vụ, Trung tâm dịch vụ Đối ngoại cùng hưởng ứng tham gia theo hình thức như sau:

Đề nghị các Cán bộ CCVC và người lao động hưởng ứng dán Logo của Chương trình lên ô tô và xe máy, hiện nay Văn phòng Sở đã liên hệ với Ban vận động để nhận 3 Logo dán lên ô tô cơ quan và 40 Logo dán trên xe máy cá nhân, đề nghị các Cán bộ CCVC và người lao động liên hệ với Văn phòng Sở để nhận và thực hiện dán Logo.

VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày