Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2014 của Chi bộ Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 22/10/2014

Sáng ngày 10/10/2014, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Trường Hạnh,  chuyên viên CNTT thuộc Văn phòng Sở. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Sở Ngoại vụ và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Nguyễn Trường Hạnh – Chuyên viên CNTT thuộc Văn phòng Sở, đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng với sự tham dự của Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ.

Tại buổi Lễ, đồng chí  Trần Công Phú – Cấp ủy viên, Phó Giám đốc Sở đã công bố Quyết định kết nạp của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh. Thay mặt cấp ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho quần chúng Nguyễn Trường Hạnh. Sau khi nhận quyết định kết nạp, đảng viên Nguyễn Trường Hạnh đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân  dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đ/c Trần Công Phú, Cấp ủy viên, Phó Giám đốc Sở

công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới  cho quần chúng Nguyễn Trường Hạnh

Đ/c Nguyễn Nguyễn Thanh Bình trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

 

cho quần chúng Nguyễn Trường Hạnh

Cũng trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, đã phát biểu  giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Trường Hạnh, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Trường Hạnh trong thời gian thử thách 12 tháng và dặn dò toàn Chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Sở Ngoại vụ ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ngành Ngoại vụ.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tại buổi lễ

Anh Tuyền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày