Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
Ngày cập nhật 30/10/2014

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Công văn số 1920/BTĐKT-VIII ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 4674/UBND-TTTN đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, triển khai thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam;  25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày