Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017
Ngày cập nhật 18/08/2017

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2678/BTP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” (sau đây gọi tắt là cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 04 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân, bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba (thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ nêu trên). 

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng, Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Kết quả tổ chức cuộc thi năm 2017 sẽ là một trong những căn cứ để nghiên cứu, nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến trong những năm tiếp theo. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hưởng ứng./.

Tập tin đính kèm:
VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày