Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật
Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND Về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành...
Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...
Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 5/4/2016 với những điểm mới quy định cụ thể về các quyền và bổn phận...
Ngày 09-01-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP  về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm...
UBND tỉnh vừa có Quyết định Ban hành Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn...
Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Điều ước quốc tế. Với 10 chương, 84 điều, Luật Điều ước...
 Ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thi hành tạm giữ, tạm...
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm...
Ngày 25/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kì họp thứ 10 đã thông qua...
Các tin khác
Xem tin theo ngày