Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật
         Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 “Công ước Luật biển 1982” là...
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày...
Tài sản công (TSC) ở nước ta có quy mô và giá trị rất lớn, là cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm...
Luật du lịch đầu tiên được ban hành vào năm 2005 là văn bản đầu tiên trong lĩnh vực du lịch. Từ khi ban hành văn...
Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2678/BTP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm...
 Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc...
Luật biển Việt Nam 2012 số 18/2012/QH13 quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng...
Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND Về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành...
Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...
Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 5/4/2016 với những điểm mới quy định cụ thể về các quyền và bổn phận...
Các tin khác
Xem tin theo ngày