Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/07/2019

Sáng ngày 27/6, Tổ công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Văn Quang, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua, hoạt động công vụ đã được các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Chỉ thị riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch công tác cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh, học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức,  viên chức. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những biện pháp mạnh để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do địa phương và đơn vị quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quy hoạch và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, chính xác, dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Với phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”, thời gian qua hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đi vào nề nếp và chuyên nghiệp hơn; đặc biệt là thái độ, tinh thần trách nhiệm, tác phong và ý thức làm việc của đội ngũ CB,CC,CV trong các cơ quan, đơn vị cải thiện rõ rệt, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được đề cao; đã hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý và giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Năm 2018, có hơn 26% CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 73% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ, CBCC không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,2%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương được thực hiện khá chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã triển khai, thực hiện  đề án vị trí việc làm gắn với việc sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại tổ chức cán bộ, công chức viên chức và việc thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (mỗi năm 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.  Đến nay, tỉnh đã thực hiện giảm được 114 chỉ tiêu biên chế công chức và 1.544 người làm việc; giảm khoảng 1.260 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố... Tính đến thời điểm 31/12/2018, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 718 đơn vị sự nghiệp, giảm 62 đơn vị so với năm 2015 (đạt tỷ lệ 7,94%); thực hiện đổi mới cơ chế tài chính 26 đơn vị; sắp xếp các thôn, tổ dân phố xuống còn 1.245 thôn, tổ dân phố, giảm 242 đơn vị .  

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ đã đánh giá cao các mặt, nội dung trong hoạt động công vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động công vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: các cơ quan chuyên môn và địa phương cần tham mưu đắc lực, đột phá hơn nữa cho tỉnh trong việc thực hiện các chương trình hành động và các Nghị quyết của Trung ương đối với hoạt động công vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước; đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng và phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp gắn với rà soát để điều chỉnh, bổ sung đối với công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và tinh giản biên chế.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày