Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày cập nhật 06/06/2019

Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa và ngày trực; không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem phim, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; không truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều, vi phạm thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến hoạt động công vụ... Đó những nội dung trong số các nội dung quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh được ban ban hành 04 Chương, 14 Điều nhằm quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; quy định trách nhiệm của công chức tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm. Quyết định sửa đổi, bổ sung  Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND có 10 điều, khoản, điểm được sửa đổi, bổ sung, trong đó, ngoài những nội dung như đã nêu trên, đáng chú ý những nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 của Điều 7 như sau:

“a) Phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.”

Sửa đổi  khổ văn thứ nhất Điểm a Khoản 2 của Điều 7 như sau:

“- Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên, tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.”

Sửa đổi Điểm a, b Khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; thái độ lịch sự, không ngắt điện thoại đột ngột.”

“b) Phải thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc và luân chuyển tập tin văn bản qua mạng. Hộp thư điện tử phải được công khai để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin liên lạc trong công việc và tiếp nhận thông tin, trả lời công dân. Việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời và lịch sự. Không được sử dụng các hệ thống thư điện tử ngoài hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công vụ.”

Sửa đổi Khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Công chức phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp; phối hợp với công chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và công chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì công chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.”

Việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là hết sức cần thiết nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, phục vụ, thân thiện với công dân và tổ chức; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội và là cơ sở để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức… Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được Bộ Nội vụ ban hành cách đây hơn 10 năm (Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26-02-2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) nhưng việc cụ thể hóa các quy định chung của Bộ quy tắc ứng xử này cho từng địa phương chưa được nhiều, phần lớn các cơ quan, đơn vị ở địa phương lấy nguyên Bộ quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ áp dụng cho cơ quan mình, trong đó có nhiều quy định chung chung, không phù hợp với toàn cảnh địa phương và đặc thù của từng cơ quan.

Thiết nghĩ, đã là Quy định bắt buộc thì phải được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tránh trường hợp cho đó chỉ là những quy định trên giấy, ai cũng biết nhưng không nhất thiết phải thực hiện. Muốn Quy tắc này thực thi có hiệu quả, trước hết cần có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm điểm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như sự động viên, khen thưởng, khuyến khích đối với những cá nhân, tổ chức chấp hành tốt./.

Theo hdndthuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày