Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao
Ngày cập nhật 28/05/2019
Đại diện đoàn kiểm tra đặt vấn đề tại buổi làm việc

Ngày 16/5, tại buổi làm việc của Bộ Tư pháp với UBND tỉnh về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), hầu hết các VBQPPL được HĐND, UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và các văn bản hiện hành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao.

Đó là những kết quả đáng ghi nhận sau hơn hai năm thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL” trên địa bàn tỉnh. 

Từ 1/2018 đến nay, tỉnh đã ban hành 119 VBQPPL, trong đó có 27 nghị quyết và 92 quyết định. Sở Tư pháp cũng đã tiến hành thẩm định 143 dự thảo VBQPPL. Việc soạn thảo VBQPPL chủ yếu được giao cho cơ quan QLNN đối với từng lĩnh vực tham mưu, chủ trì thực hiện.  

Việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản đã tổ chức lấy ý kiến các ngành, đơn vị có liên quan, đồng thời đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

Trước khi ban hành, các cơ quan tham mưu soạn thảo đã khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến nội dung văn bản, nhằm đảm bảo việc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao.

Theo baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày