Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tập trung nguồn lực cho cải cách hành chính
Ngày cập nhật 28/05/2019
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2019.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và đạt những kết quả thiết thực.

Đến nay, 100% các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản tới Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, 95/95 bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống này; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật dùng riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác thông tin, báo cáo của một số bộ, ngành và địa phương chưa kịp thời, đầy đủ; nhiều việc đã chậm tiến độ...

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo; rà soát kỹ, bảo đảm không quy định TTHC trong văn bản của bộ và lưu ý việc báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC hàng quý đúng hạn, chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật Sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị, người đứng đầu các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên và tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...Đồng thời, bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2019, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính  quyền các cấp.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày