Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật 12/04/2019

Nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với chương trình, mục tiêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2019, ngày 10/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Theo đó, để tiết kiệm trong quản lý kinh phí chi thường xuyên Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đề ra giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để đảm bảo giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền để tạo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ.

- Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là những lễ hội có quy mô lớn; đảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương.

- Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Thực hiện đảm bảo mức trích lập chi thường xuyên theo kế hoạch hằng năm của Chính phủ giao để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với các khoản chi thường xuyên khác, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc như công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm,...

Bên cạnh các giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý kinh phí chi thường xuyên, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 cũng đề ra giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạokhoa học công nghệy tế, trong thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong thành lập, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày