Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền, quảng bá thành phố Huế - thành phố du lịch sạch ASEAN
Ngày cập nhật 05/04/2019

Ngày 29/3/2019, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 971/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá thành phố Huế - thành phố du lịch sạch ASEAN.

Mục đích của Kế hoạch là để giới thiệu, quảng bá danh hiệu thành phố Huế - thành phố du lịch sạch ASEAN đến du khách và nhân dân trên địa bàn thành phố Huế. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố sạch sẽ; quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; bảo vệ bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ; thân thiện đối với du khách, trong đó nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng. Vận động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư góp phần làm chuyển biến nhận thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực; Phát động và duy trì phong trào “ngày chủ nhật xanh”, “không sử dụng túi ni lông”, lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh và phát động các phong trào, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, thu gom, tái chế, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực công cộng.
 
Theo đó, các nội dung chính của Kế hoạch là:
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và địa phương về sự kiện thành phố Huế được công nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.
2. Phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Huế về 7 tiêu chí công nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” để chính quyền các cấp và nhân dân Thành phố biết, phát huy vai trò, ý thức giữ gìn, bảo vệ danh hiệu đến toàn thể cộng đồng dân cư thành phố.
3. Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về môi trường và phổ biến cẩm nang “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại điểm đến Thừa Thiên Huế” để nhân dân trên địa bàn thành phố Huế biết, chủ động ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch.
4. Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, số lượng cây xanh trên địa bàn thành phố Huế. Xử lý nghiêm tình trạng chặt, hạ xây xanh, làm hư hại bồn hoa, thảm cỏ và công viên thuộc địa bàn thành phố Huế.
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày