Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 11/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành KH&CN năm 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Quang, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Hoạt động KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 đã triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất, an sinh xã hội và định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng, trong đó một số kết quả nổi bật, ví dụ như việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 và tổ chức hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai theo các mục tiêu, tiêu chí đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh. Trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Tôm chua Huế và đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm Ruốc Huế theo đúng kế hoạch, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Hoạt động nghiên cứu triển khai đã chú trọng theo hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đặt hàng của các ngành, lĩnh vực và địa phương. Trong kỳ, đã tổ chức xét duyệt, tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện 8 đề tài/dự án cấp tỉnh năm 2018 và tài trợ 4 đề tài cấp cơ sở; tham mưu đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt 04 nhiệm vụ cấp quốc gia. Nhìn chung, tất cả các đề tài, dự án đều đảm bảo mục tiêu giải quyết các vấn đề cấp thiết của tỉnh nhà và phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành KH&CN của tỉnh vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể: Cơ sở vật chất, hạ tầng (trụ sở làm việc, trang thiết bị) chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (thiếu phòng showroom công nghệ, phòng trưng bày mẫu vật, thư viện sở hữu trí tuệ, phòng làm việc,…). Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN vẫn còn nhiều bất cập. Việc cấp kinh phí thông qua Quỹ phát triển KH&CN không giúp giảm bớt mà còn tăng thêm các thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp phát kinh phí. Đầu tư cho KH&CN chưa đạt 2% theo Luật KH&CN, tốc độ tăng đầu tư cho KH&CN chưa đạt 20% theo chỉ tiêu đề ra. Việc hợp nhất 2 đơn vị sự nghiệp thực hiện trong thời gian ngắn dẫn đến khó khăn trong khâu hợp nhất và các thủ tục hồ sơ liên quan dẫn đến các hoạt động của đơn vị trong những tháng cuối năm do đó bị ảnh hưởng. Việc cổ phần hóa Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thực hiện theo Kế hoạch 69-KH/TU ngày 24/4/2018 và Chương trình hành động số 99/Ctr-UBND của UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận của Thủ tướng Chính phủ nên chưa thể xây dựng phương án cụ thể cho đơn vị trong năm 2019 và công tác chuẩn bị cổ phần hóa Trung tâm vào năm 2020.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm ngành KH&CN giai đoạn 2016-2020, nối tiếp những thành quả đạt được trong năm 2018, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ KH&CN cũng như của HĐND tỉnh, năm 2019 ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực, từng bước đầu tư và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ tạo tiền đề để sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm KH&CN của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST, phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN, hoàn thành việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp thông qua cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cấp phát kinh phí theo quy định của các văn bản pháp quy mới ban hành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng ngành KH&CN tỉnh năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, để phát huy tốt hơn nữa vai trò, đóng góp của ngành KH&CN trong việc thúc đẩy nền kinh tế và vào trong thực tiễn đời sống thì mỗi cá nhân, con người làm việc trong lĩnh vực KH&CN cần phải tự nhìn lại mình và hoàn thiện bản thân hơn nữa để phát huy được hết toàn bộ khả năng của mình.

Văn phòng

Các tin khác
Xem tin theo ngày