Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Sở Ngoại vụ triển khai công tác năm 2019
Ngày cập nhật 22/01/2019

Sáng ngày 8/01, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2018, hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả và đồng bộ trên 03 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Qua đó, đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh và phối hợp, hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ký kết 40 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận với các đối tác quốc tế; đón tiếp 1.221 đoàn khách quốc tế với 8199 lượt người đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh văn hóa Huế, thành phố Asean và tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế thông qua các hội nghị, cuộc gặp mặt và lễ tân đối ngoại tại Festival Huế 2018.

Sở cũng đã triển khai tốt các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và kinh tế; tích cực tham gia kết nối với các đối tác để mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư và kêu gọi các dự án FDI, ODA, NGO, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Năm qua, đã có 36 khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho tỉnh với tổng nguồn viện trợ gần 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại; quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; an ninh đối ngoại luôn được chú trọng và tăng cường...

Tại hội nghị tổng kết

Năm 2019, Sở Ngoại vụ sẽ tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn tại địa phương, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị ở cấp địa phương với một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và các nước châu Âu...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao kết quả công tác của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ trong năm 2018. Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2019, bên cạnh việc tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Sở cần tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối, cung cấp thông tin nhằm giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, phát triển của tỉnh để huy động tốt các nguồn lực và khai thác tiềm năng của các đối tác nước ngoài, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cần làm tốt công tác định hướng, thông tin đối ngoại để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Văn phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày