Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Sáng ngày 09/1, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà BìnhPhó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng với đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Năm 2018, công tác TĐKT có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được triển khai hiệu quả, thiết thực. Thể chế về TĐKT được tập trung xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này.

Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các cấp, các ngành đã chú trọng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và tăng tỷ lệ khen thưởng cho lao động trực tiếp. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì Hội đồng TĐKT Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém như: một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, có nơi còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua chưa được coi trọng, việc sơ kết và tổng kết chưa kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh trong năm 2018, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình KT-XH năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng, tích cực của công tác TĐKT.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách tạo đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính. Duy trì đà và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2018.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày