Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 16/08/2019

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Kế hoạch nhằm giới thiệu, quảng bá những lợi ích, hiệu quả mang lại của giải pháp phản ánh hiện trường đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnhTuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về giải pháp phản ánh hiện trường; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của các cơ quan, đơn vị trong việc gửi và xử lý phản ánh hiện trường. Đồng thời kế hoạch còn cụ thể hóa triển khai Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, góp phần xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với mục đích đó, bên cạnh truyền thông nội bộ, Kế hoạch sẽ triển khai Truyền thông cộng đồng thông qua các hoạt động như: tuyên truyền trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử; Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình; Tuyên truyền qua mạng xã hội, viễn thông, bảng quảng cáo điện tử; Xây dựng tờ rơi, sổ tay tuyên truyền; Xây dựng clip quảng bá các dịch vụ đô thị thông minh.

Để Kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất, kế hoạch cũng yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan  trong công tác tuyên truyền và quảng bá giải pháp phản ánh hiện trường- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giải pháp phản ánh hiện trườngCác cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình xây dựng các chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng về giải pháp phản ánh hiện trườngCác hoạt động tuyên truyền, quảng bá phải diễn ra sâu rộng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh gây lãng phí, hình thức...

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày