Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/07/2019

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm đánh giá khách quan mối quan hệ giữa công dân và cơ quan chính quyền. Thông qua đó, phát huy những ưu điểm, tích cực, khắc phục mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và chính quyền, góp phần xây dựng nền hành chính địa phương phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

 

Theo Kế hoạch, sẽ thực hiện điều tra đối với người dân, đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trong khoảng thời gian tính từ 01/11/2018 đến 31/7/2019. Theo đó, việc điều tra được tiến hành phát và thu phiếu điều tra trực tiếp cho người có tên trong danh sách mẫu điều tra; sau đó tổng hợp kết quả điều tra để đánh giá chất lượng mối quan hệ người dân và cơ quan chính quyền; đồng thời, qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày