Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Số 2786 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định...
Báo cáo Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ Quý III/2017
                                  BÁO CÁO Tình...
                                  BÁO CÁO Tình...
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là thước đo của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương về mức độ cải thiện môi trường đầu...
Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND quy định việc đánh giá, xếp loại...
Ngày 17/11/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2709/QD-UBND quy định khảo sát lấy ý kiến về...
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước...
Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và dịch vụ công, thời gian...
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các Sở, ban, ngành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày