Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định: “Việc đánh giá, xếp loại công tác cải...
Xây dựng đô thị thông minh là một xu thế tất yếu, hiện nay nhiều địa phương tại Việt Nam đang triển khai rất nhiều dịch vụ thông...
Ngày 22/01/2018, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo triển khai xác định chỉ số cải cách hành...
     Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 9616 /UBND-HCC về việc áp...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 9616/UBND-HCC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc...
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp...
Sáng ngày 05/1, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự có...
Ngày 29/12/2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1711/KH-SNgV về việc triển khai chương trình trọng điểm 2018 về cải...
Ngày 29/12/2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1712/KH-SNgV về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC)...
Ngày 25 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày