Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Cải cách hành chính
Chiều 30/11, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình “4 tại chỗ” về tiếp...
Trong thời gian qua Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường đã xây dựng được bộ công cụ giúp người dân,...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên...
Ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 8758/UBND-HCC về việc triển khai thí...
Thực hiện Công văn số 10311/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện xây dựng...
Chiều 7/11, đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế- GS.TS Phạm Như Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chất vấn Bộ trưởng Bộ...
Nghị quyết TW6 (khóa XII) đặt ra mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế hưởng lương từ ngân...
Sáng 1/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham dự tại...
Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả tại Bộ...
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Quyết định số 2789/QD-UBND về danh mục thủ tục hành chính thực hiện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày