Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá,...
Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều...
Vượt qua những khó khăn, đi từng bước thật vững chắc, đến nay Thừa Thiên Huế đang dần khẳng định mình là một địa phương đủ tầm...
Sau những nỗ lực, cố gắng của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông...
Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo...
Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính (CCHC) được gắn với phát triển chính quyền điện tử (CQĐT)...
Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính...
Tỉnh Thừa Thiên Huế là một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công...
Sáng 27/7, tại TP. Huế, Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin (CNTT - CIO) của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành...
Tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày