Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương
Ngày cập nhật 29/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lực lượng vũ trang (LLVT) và người lao động trong doanh nghiệp (DN).

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với CBCCVC, LLVT trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của CBCCVC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN; thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của DN để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của DN. 

Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của CBCCVC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực DN trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong DN nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN. 

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại CBCCVC gắn với từng vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền phù hợp quy định của Đảng và của pháp luật về CBCCVC để làm căn cứ xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương mới...

Theo nhandan.com.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày