Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Từ năm 2019, Thừa Thiên Huế triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương
Ngày cập nhật 15/08/2018

Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điên tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước đã được Văn phòng Chính phủ phê duyệt ngày 27/07/2018 tại Quyết định 676/QĐ-VPCP.

Để thực hiện xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia, trước ngày 1/8/2018 sẽ xây dựng yêu cầu kỹ thuật Trục liên thông văn bản quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với dự án “Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia”. 

Cùng với 10 bộ ngành, Thừa Thiên Huế là 1 trong 15 địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn để tổ chức việc triển khai kết nối, liên thông.

Theo kế hoạch, từ 01/01/2019, sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày