Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 10/08/2018
Tại hội nghị tập huấn

Sáng ngày 02/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho các cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Việc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC lần này là việc làm cần thiết, sẽ giúp cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC được thuận lợi và có được kết quả tốt. Qua đó giúp việc công bố TTHC đảm bảo kịp thời theo quy định, hạn chế tình trạng trễ hạn, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC.
Hội nghị tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm: Những quy định mới liên quan kiểm soát TTHC tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Công bố, công khai TTHC; Công tác rà soát, đánh giá TTHC; Công tác tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối, chuyên môn nghiệp vụ những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày