Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
UBND tỉnh họp chuyên đề về chủ đề: Nâng cao chất lượng, kỷ cương của cơ quan Hành chính Nhà nước
Ngày cập nhật 03/08/2018

Sáng 1/8, UBND tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề tháng 7/2018 về chủ đề: Nâng cao chất lượng, kỷ cương của cơ quan Hành chính Nhà nước. Buổi họp được tổ chức trực tuyến với các huyện, thị xã và thành phố Huế dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Buổi họp đã thảo luận, tham gia góp ý vào 6 đề án, quy định gồm: “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh thời gian làm việc của một số cơ quan hành chính trên địa bàn; Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức , viên chức trên địa bàn tỉnh; Quy định đánh giá, xếp lại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Quy chế xét danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thảo luận về dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân- chính quyền    

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong 3 năm gần đây, các chỉ số PAR INDER, PCI, PAPI của tỉnh xếp hạng thấp. Qua nghiên cứu, nhiều nội dung thuộc mối quan hệ công dân và các cơ quan chính quyền chưa được đánh giá cao. Vì vậy, cần phải có các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan chính quyền, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả là rất cần thiết.

Dự thảo đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh...”, yêu cầu đặt ra là các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiên quyết, công khai xử lý thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức hạn chế về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là tăng cường đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như tăng cường sự tham gia của người dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giải quyết TTHC; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Mục tiêu và giải pháp được đề ra trong đề án là: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan chính quyền và giải quyết TTHC đạt trên 80%; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và số hóa toàn bộ hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công; 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dừng chung tích hợp từ tỉnh đến xã...   

Chọn ngày phụ nữ mặc áo dài đến công sở

Đề án “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh” gồm 5 chương, 18 điều. Bộ quy tắc ứng xử nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, phục vụ, thân thiện với công dân và tổ chức; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của vùng đất Cố đô Huế; quy định các chuẩn mực xử sự của công chức khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội nhằm bảo đảm sự người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức.

Quy tắc cũng nhằm thực hiện công khai các hoạt động và quan hệ xã hội của công chức tại nơi làm việc; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội và là cơ sở để Nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức.

Ngoài những quy định hiện hành, trong đề án cũng quy định về trang phục làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học cần nghiên cứu tổ chức cho phụ nữ mặc áo dài đến công sở vào các ngày cố định. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, ngành phải tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù về phong cách ứng xử, ăn mặc của công chức, viên chức, người lao động ở Huế. Bởi cố đô Huế là quê hương áo dài, thành phố văn hóa Asean, là vùng đất truyền thống thì không hà cớ gì công chức, viên chức không mặc áo dài đến nơi làm việc- công sở”.

Toàn cảnh buổi họp chuyên đề trực tuyến

Xét tặng danh diệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của UBND tỉnh tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” được xét tặng hàng năm cho không quá 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên tất cả các lĩnh vực đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thời điểm công bố dự kiến vào ngày 26/3 hằng năm.

Thảo luận của các sở, ngành, địa phương đều thống nhất cao về bình chọn danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” hàng năm. Tuy nhiên, việc bình chọn này cần đưa ra tiêu chí cụ thể và phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng với thời gian tương đối dài để danh hiệu khi được công bố phải là thực chất, tiêu biểu về sự cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.

Điều chỉnh thời gian làm việc

Về Đề án điều chỉnh thời gian làm việc của một số cơ quan hành chính trên địa bàn, mục đích và yêu cầu đặt ra là điều chỉnh giờ học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giảm và giãn áp lực về người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường khu vực nội thành và ven đô trong các khung giờ cao điểm; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nâng cao hiệu quả lao động, học tập, công tác.

Thảo luận về đề án này, các sở, ngành và địa phương đều thống nhất cần phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhưng phải tuân thủ các quy định trong Bộ Luật lao động, nhất là khung giờ làm việc trong 2 mùa hè và mùa đông.

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, góp ý cho dự thảo quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI); quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Kết luận tại phiên họp chuyên đề, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu những góp ý của các sở, ngành, địa phương, đông thời tiếp tục thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, quy định. 

Trong đó, về đánh giá cán bộ, công chức, cần đơn giản, thuận lợi cho người được đánh giá; phải lượng hóa các tiêu chí, đánh giá thường xuyên, liên tục, đánh giá đa chiều, công khai, minh bạch. Về đánh giá, xếp lại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần xem xét lại các tiêu chí đánh giá theo hướng rút gọn, cắt giảm các tiêu chí; tăng cường điểm cộng, điểm trừ trong đánh giá. Đánh giá dựa trên các tiêu chí thực hiện PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), PCI (Chỉ số năng lập cạnh tranh cấp tỉnh), DDCI (Chỉ số năng lập cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành), PAR INDEX (chỉ số CCHC) ... 

 

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày