Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thủ tướng phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Ngày cập nhật 03/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019. Theo đó, 17 Bộ xây dựng 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các địa phương cấp tỉnh, huyện xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 Bộ: Công an, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực: Công an, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hiện nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hiện nay là 1.551 dịch vụ nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ đạt tỷ lệ 24,24%. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp hiện nay là 45.374, tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ đạt tỷ lệ 9,69%. 

Do đó, để bảo đảm việc cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định trên cơ sở rà soát, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thật sự thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, có số lượng giao dịch lớn làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện trong năm 2018-2019. 

Danh mục này cũng sẽ là cơ sở để Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Theo viettimes.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày