Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Xây dựng Chính phủ điện tử: Thách thức từ đồng bộ hóa dữ liệu
Ngày cập nhật 03/08/2018

Việc chia sẻ dữ liệu đang được coi là một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, 60% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương phải được kết nối, liên thông với nhau.   

Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên cả nước xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư. Từ cơ sở này, thành phố đang hướng tới số hóa nhiều hệ thống khác như y tế, giao thông. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là vẫn chưa có cơ sở dữ liệu cấp quốc gia về những lĩnh vực này. 

Giả sử nếu mỗi địa phương tự số hóa dữ liệu y tế sẽ có rủi ro, người dân ở tỉnh A không được hệ thống y tế của tỉnh B nhận diện và khi thay đổi đơn vị khám chữa bệnh sẽ phải kê khai lại từ đầu. 

Đặc biệt, mặc dù các Sở, ngành, địa phương đang tích cực số hóa nhưng các dữ liệu còn rời rạc, chưa liên thông với nhau. Nếu muốn đạt mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử ở tầm quốc gia, các chuyên gia nhấn mạnh phải sớm có hành lang pháp lý. 

Các chuyên gia cũng cho rằng trước mắt có thể cho phép kết nối dữ liệu của ngành thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội bởi đây là những ngành có tỷ lệ số hóa cao và có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Theo vtv.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày