Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thừa Thiên Huế dẫn đầu cả nước về phát triển Chính phủ điện tử (Phóng sự của VTV1)
Ngày cập nhật 17/07/2018

Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ điện tử cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Là một trong những địa phương tiên phong trong cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, Thừa Thiên Huế đã trở thành địa phương dẫn đầu toàn quốc về phát triển Chính phủ điện tử.

 
 
 
 
(Nguồn www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày