Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kết quả bốc thăm xếp bảng, thứ tự thi vòng loại của Hội thi Cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 23/05/2018

Tham dự và chủ trì Lễ bốc thăm có bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi, Trưởng đoàn đại diện các đội tham dự (các đội thuộc các khối: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố và các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn) và Tổ giúp việc Hội thi.

Tại Lễ bốc thăm bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi đã phát biểu chỉ đạo và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển Kế hoạch, Thể lệ và chia bảng, thứ tự đội thi. Ông Trần Minh Long, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Tổ trưởng tổ giúp việc Hội thi đã hướng dẫn bốc thăm, chia bảng và thứ tự đội thi. Kết quả bốc thăm xếp bảng như sau:

- Bảng 1 (khối các cơ quan Trung ương) gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh

- Bảng 2 (khối các Sở, ban, ngành cấp tỉnh) gồm:

+ Lượt 1: Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

+ Lượt 2: Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng

- Bảng 3 (khối các Sở, ban, ngành cấp tỉnh) gồm:

+ Lượt 1: Sở Khoa học và công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Y tế

+ Lượt 2: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc

- Bảng 4 (khối UBND thành phố và các huyện, thị xã):

+ Lượt 1: UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Phú Vang, UBND thị xã Hương Thủy

+ Lượt 2: UBND huyện Quảng Điền, UBND huyện Nam Đông, UBND huyện A Lưới, UBND huyện Phú Lộc, UBND thành phố Huế

- Bảng 5 (khối UBND các xã, phường, thị trấn):

+ Lượt 1: Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Lộc, Xã/thị trấn thuộc huyện A Lưới, Xã/thị trấn thuộc huyện Phong Điền, Phường thuộc thành phố Huế, Xã/thị trấn thuộc huyện Quảng Điền

+ Lượt 2: Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Trà, Xã/thị trấn thuộc huyện Nam Đông, Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Vang, Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Thủy

Thứ tự thi vòng loại của Hội thi Cải cách hành chính năm 2018, như sau:

Sáng ngày

 24/5/2018

Bảng 1 (Trung ương)

Bảng 2 (sở, ban, ngành)

Gồm 5 đội

(1-5)

Lượt 1: 5 đội

(1-5)

Lượt 2: 5 đội

(6-10)

Chiều ngày 24/5/2018

Bảng 3 (sở, ban, ngành)

Bảng 4 (Huyện)

Lượt 1: 5 đội

(11-15)

Lượt 2: 5 đội

(16-20)

Lượt 1: 4 đội

(6-9)

Sáng ngày

 25/5/2018

Bảng 4 (Huyện)

Bảng 5 (Xã)

Lượt 2: 5 đội

(1-5)

Lượt 1: 5 đội

(1-5)

Lượt 2: 5 đội

(6-9)

Vòng Chung kết tổ chức lúc 8 giờ ngày 01/6/2018 (nhằm ngày thứ Sáu) Tại Cục thuế tỉnh, số 64 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày