Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch kiểm tra rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 23/05/2018

Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch kiểm tra rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Việc rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị là để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp; những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Qua đó, thực hiện đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 15% chi phí tuân thủ TTHC tiến tới không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; đơn giản hóa thủ tục và qui trình thực hiện TTHC; đa dạng hóa cách thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

Đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước và của công dân, tổ chức; áp dụng cơ chế liên thông, kết hợp, song song (nếu có) trong giải quyết TTHC để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho công dân, tổ chức,...

Các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, gồm: Các cơ quan chuyện môn thuộc UBND tỉnh; UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/9/2018.

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày