Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hội nghị phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 04/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh 2018, sáng ngày 03 tháng 5 năm 2018 Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức họp phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Hội thi và các nội dung khác có liên quan đến Hội thi tại Văn phòng Sở Nội vụ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương (các Đội tham gia Hội thi) gồm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố, các huyện, thị xã; các thành viên Ban Tổ chức Hội thi; Tổ giúp việc Hội thi.

Hội nghị đã phổ biến nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác CCHC trong CBCCVC trên địa bàn tỉnh năm 2018; Thể lệ số 03 /TL- BTCHT ngày 19 tháng  4 năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 về Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh 2018; đồng thời lắng nghe góp ý và giải trình thắc mắc của các các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự thi.

Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 5 năm 2018 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018 với sự tham gia của 44 đội thi. Hội thi được tổ chức thành 2 vòng: vòng loại (bao gồm 02 phần thi: phần tự giới thiệu và phần kiến thức công chức) và vòng chung kết (bao gồm 02 phần thi: phần xử lý tình huống và phần năng khiếu).

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày