Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Công bố kết quả đánh giá đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày cập nhật 08/01/2018

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017.

Theo đó, dẫn đầu khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là Văn phòng UBND tỉnh và dẫn đầu khối UBND thành phố, các huyện, thị xã là UBND huyện Phú Lộc.

Sở Ngoại vụ đạt 84,02 điểm, thuộc nhóm các cơ quan được xếp loại Tốt trong công tác cải cách hành chính năm 2017.  

Tập tin đính kèm:
sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày