Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông báo về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Ngày cập nhật 08/01/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 9616/UBND-HCC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước giải quyết TTHC tại các Trung tâm Hành chính công.

        Sở Ngoại vụ thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính mức độ 3,4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ tại Trung Tâm Hành chính Công tỉnh Thừa Thiên Huế được bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như sau:

       1. Toàn bộ các giao dịch thủ tục hành chính từ tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được thực hiện tối thiểu ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các Trung tâm Hành chính công. Sở Ngoại vụ không tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết TTHC bằng giấy đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

      2. Quy trình Tiếp nhận TTHC mức độ 3, 4 đối với các cơ quan hành chính nhà nước:

           Bước 1: Sử dụng tài khoản đơn vị nộp hồ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông qua địa chỉ: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

           Lưu ý: Hồ sơ phải được gửi đúng thành phần theo thủ tục quy định. Văn bản gốc của cơ quan, đơn vị phải có chữ ký số.

        Bước 2: Hồ sơ TTHC gốc của đơn vị gửi qua bưu điện (qua dịch vụ công ích của TTHCC) đến Trung Tâm Hành chính công của Tỉnh, Số 1 Lê Lai, TP Huế. Liên hệ số điện thoại: 0234.393639

      3. Việc trả kết quả hồ sơ hành chính

       Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ trả kết quả khi có kết quả giải quyết vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng Thứ 7) tại Trung Tâm Hành Chính Công của tỉnh và Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi có yêu cầu.

        Sở Ngoại vụ xin thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện theo đúng quy định.

       Trân trọng./. 

VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày