Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 02/01/2018

Ngày 29/12/2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1712/KH-SNgV về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm: (i) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 của Sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; (ii) Nâng cao nhận thức của các Phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (TTDVĐN) và CBCCVC về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CBCCVC; (iii) CBCCVC của cơ quan nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực; (iv) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Theo đó, Sở Ngoại vụ sẽ tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ Sở và TTDVĐN bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở.

sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày