Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2018

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC. Cụ thể, tập trung đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống thông tin TTHC theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh. Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ CBCCVC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biế, giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, sẽ xây dựng chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình thành phố Huế và các huyện, thị xã. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp. Duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. In ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về CCHC…

sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày