Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tích hợp và đưa vào hoạt động chính thức dịch vụ ngành điện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/12/2017

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết thì Dịch vụ ngành điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức tích hợp và đưa vào vận hành thống nhất trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

Kết quả tích hợp dịch vụ của ngành điện sẽ tạo thành môi trường rất thuận tiện trong việc cung ứng nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Theo đó , công dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ hành chính công và dịch vụ ngành điện trực tuyến trên một địa chỉ website duy nhất thay cho  việc phải truy cập nhiều địa chỉ như trước đây; Các thông tin, thông báo, tình hình điện được cung cấp một cách kịp thời, nhanh chóng, công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh; công cụ tiếp nhận phản ánh, hỏi đáp cũng như góp ý xây dựng của công dân, doanh nghiệp đều được tích hợp thống nhất tạo ra nền tảng kết nối một cách thuận tiện; Tiến tới thanh toán tiền điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2018, trên cơ sở kinh nghiệm tích hợp thành công của ngành điện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành tích hợp các đơn vị còn lại trong nhóm dịch vụ công ích như: nước, điện thoại, internet, truyền hình...

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mà đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa và cung cấp dịch vụ công thông minh hơn hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp là một trong những việc làm nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc tích hợp dịch vụ ngành điện lên cổng dịch vụ công tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm của ngành điện trong việc thực hiện định hướng của tỉnh cũng như khẳng định sự đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại tỉnh.

(Nguồn thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày