Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017
Ngày cập nhật 01/12/2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Số 2786 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017.

Theo Quyết định này thì Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 gồm có 15 người do Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ là Chủ tịch Hội đồng và Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2017 hoàn thành nhiệm vụ.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày