Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ Quý I/2017
Ngày cập nhật 24/11/2017

                                  BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ Quý I/2017

1.     Việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

STT

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn

Ghi chú

Tổng số hồ sơ nhận

Số hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong đó

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Thủ tục xuất cảnh cán bộ CNVC

27

25

21

 

 

 

4

 

2

Thủ tục Gia hạn thị thực cho người nước ngoài

3

3

3

 

 

 

3

Thủ tục Nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn Tỉnh

2

2

2

 

 

 

4

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động tại KV biên giới đối với các chuyên gia, phóng viên nước ngoài

5

5

5

 

 

 

5

Thủ tục xin phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài. (Do cơ quan của VN tổ chức)

9

9

9

 

 

 

6

Thủ tục xin phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài. (Do cơ quan NN tổ chức)

2

01

01

 

01

 

 

Tổng số:

48

45

41

 

5

 

 

2.     Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc

Bộ phận TN & TKQ đã tiếp nhận 100% hồ sơ xử lý trên phần mềm đem lại hiệu quả nhanh chóng và thuận lợi cho cá nhân/tổ chức đến làm việc.

3.     Đánh giá chung

Trong thời gian qua, Bộ phận Một cửa đã thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định làm việc tại Bộ phận, đã hướng dẫn tận tình, chi tiết cho các cá nhân/tổ chức đến làm việc.

 

                                                                   BỘ PHẬN TN & TKQ

                                                        (Đã ký)                      

                                                         Nguyễn Trường Hạnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày