Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Đổi mới tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 27/10/2017
Đổi mới tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm. Đây là quan điểm về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XV thống nhất cao.

 

Quyết liệt các giải pháp để đạt các chỉ tiêu năm 2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua 9 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các lĩnh vực gồm: Sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá với mức tăng 15,2% là mức tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, sản xuất nông nghiệp được mùa 2 vụ lúa và khai thác thủy sản tăng trở lại sau sự cố môi trường biển thì lĩnh vực Du lịch - Dịch vụ tăng chậm. Bên cạnh đó, thu hút vốn đầu tư phát triển còn khó khăn, trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chậm và không cao.  

Theo đó, tổng lượt khách lưu trú đạt  trên 1,4 triệu lượt, tăng 4,1%, doanh thu của các cơ sở lưu trú ước đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là thị trường khách truyền thống ở các nước châu Âu, Mỹ và khách lưu trú nội địa giảm...Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch năm, chỉ tăng 4,3% so với cùng kỳ; có 03 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 0.17 triệu USD. Bên cạnh một số dự án triển khai tích cực như Trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương, đường La Sơn - Túy Loan, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, một số dự án triển khai chậm như bến cảng số 2 Chân Mây, Siêu thị Nguyễn Kim, Laguna giai đoạn 2...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho rằng, dự ước năm 2017 có 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu khó đạt là thu ngân sách và độ che phủ rừng. Nguyên nhân là tổng mức đầu tư toàn xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% thì cần có tổng mức đầu tư khoảng 19 nghìn tỷ đồng, trong khi đó chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết năm 2017. Vì vậy, muốn đạt thu ngân sách cần phải quyết liệt chỉ đạo trong triển khai các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Đổi mới tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở phân tích những kết quả và khó khăn, tồn tại trong từng lĩnh vực, ngành cũng như đánh giá tổng thể về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2017 đến nay. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 đã thống nhất mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Mục tiêu chung là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các ngành, các cấp...

Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, hầu hết các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí là cần phải đổi mới tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Không chạy theo thành tích và không nhất thiết tất cả các ngành, các lĩnh vực đều “tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước”.Trong xây dựng kế hoạch, các ngành và các cấp cần phải tính cụ thể cũng như xác định được nguồn lực đầu tư, dự báo khả năng có thể xảy ra để có giải pháp thiết thực; quá trình thực hiện phải phân công tổ chức cụ thể; đề cao trách nhiệm, tính kỷ luật trong thực hiện kế hoạch năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, sau hội nghị này, các đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải rà soát các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2017 để đôn đốc thực hiện, phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình giảm nghèo; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Năm 2018 là năm bản lề của giai đoạn 2016 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cần phải đổi mới tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực, ngành chủ yếu, đó là: du lịch và dịch vụ, công nghiệp, nông-lâm-ngư nghiệp, văn hóa - an sinh xã hội và cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.

(Nguồn thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày