Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thừa Thiên Huế: triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
Ngày cập nhật 28/09/2017

Ngày 25/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 49-KH/TU triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương.

Mục đích của kế hoạch là nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng những người có đức, có tài và phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho sự phát triển bền vững của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương bằng hình thức thi tuyển và chỉ  thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương.

Các chức danh thực hiện thí điểm thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, bao gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tỉnh ủy; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo Thừa Thiên Huế. Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Đảng cấp huyện.

Đối với các cơ quan Khối Nhà nước: Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Số lượng đơn vị được chọn thí điểm từ 01 đến 02 đơn vị thuộc Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; 05 - 07 đơn vị thuộc Khối các cơ quan Nhà nước và 02 - 03 đơn vị thuộc Khối sự nghiệp Nhà nước. Thời gian triển khai thực hiện từ quý IV năm 2017 đến hết quý IV năm 2019.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày