Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thừa Thiên Huế: thực hiện nhiều giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng PCI
Ngày cập nhật 24/08/2017

Nhằm cải thiện vị trí xếp hạng PCI năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế ở nhóm tốt trong các tỉnh, thành phổ cả nước. Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch 172/KH-UBND về nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo đó, trong năm 2017, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ để nâng cao và duy trì chất lượng điều hành của chính quyền tỉnh vào nhóm tốt. Cải thiện các chỉ số đang ở vị thứ khá lên thứ hạng tốt, gồm các chỉ số: Tính minh bạch, Đào tạo lao động, Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí thời gian, Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Tập trung quyết liệt cải thiện các chỉ số xếp hạng ở vị thứ thấp và trung bình lên thứ hạng khá, gồm các chỉ số: Thiết chế pháp lý, Chi phí không chính thức, Tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh, Cạnh tranh bình đẳng.

Để thực hiện đạt các mục tiêu và chỉ tiêu nêu trên, các giải pháp cải thiện các chỉ số cạnh tranh được tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra là triển khai có hiệu quả Kế hoạch 196/KH-UBND ngày 23/12/2016 về hoạt động “Năm Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2017”. Trọng tâm là tăng cường nhận thức về quan điểm, mục tiêu, thay đổi cung cách phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; tập huấn, nâng cao kỹ năng, phong cách phục vụ dịch vụ của cán bộ ở các bộ phận hành chính công. Đồng thời, tiếp tục rà soát và nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tập trung cải cách hành chính lĩnh vực quản lý đất đai. Hoàn thiện vận hành Hệ thống xác thực tập trung (SSO), Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành địa phương, các trang thông tin kinh tế xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hệ thống văn bản pháp quy, số liệu... của tỉnh. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện các quy định Nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành của chính quyền cũng như định hướng phát triển của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và kiên quyết xử lý các cá nhân, đơn vị có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tăng cường chất lượng và thời gian thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế của Tòa án các cấp để doanh nghiệp tin tưởng vào phán quyết của Tòa án, tạo lòng tin cho doanh nghiệp đối với khả năng bảo vệ của các cơ quan pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc thực thi hợp đồng kinh tế.

Năm 2016, xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Thừa Thiên Huế đứng thứ 23/63 tỉnh, thành và tăng 06 bậc so với năm 2015; đứng thứ 04/12 trong các tỉnh Vùng duyên hải miền Trung, tăng 03 bậc so năm 2015 và đứng thứ 04/05 trong các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tăng 01 bậc so năm 2015.

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế, có 07 chỉ số thành phần tăng điểm và 03 chỉ số thành phần giảm điểm. Có 05 chỉ số thành phần tăng bậc xếp hạng, cụ thể: Chỉ số Tiếp cận đất đai xếp thứ 17/63, tăng 31 bậc; Chỉ số Chi phí thời gian xếp thứ 40/63, tăng 16 bậc; Chỉ số Chi phí không chính thức xếp thứ 25/63, tăng 3 bậc; Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 8/63, tăng 21 bậc; Chỉ số Thiết chế pháp lý xếp thứ 38/63, tăng 13 bậc.

Các chỉ tiêu được đánh giá tăng điểm bao gồm: thời gian đăng ký doanh nghiệp giảm 01 ngày; thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm 02 ngày; Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thông qua bộ phận 01 cửa đạt 100% (tăng 14,89 điểm %)...

Tuy nhiên, có 05 chỉ số thành phần giảm vị trí xếp hạng, cụ thể: Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường xếp thứ 26/63, giảm 11 bậc; Chỉ số Tính minh bạch xếp thứ 28/63, giảm 15 bậc; Chỉ số Tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh xếp thứ 60/63, giảm 14 bậc; Chỉ số Đào tạo lao động xếp thứ 28/63, giảm 10 bậc; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 49/63, giảm 5 bậc.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày