Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Bàn giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh
Ngày cập nhật 17/07/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì buổi họp

Nhằm cải thiện, nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2017, chiều ngày 12/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã chủ trì buổi họp với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan bàn các giải pháp nâng cao các chỉ số này; cùng dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 79,21/97,5 điểm, xếp vị thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa đó là: Lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông; tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến một số lĩnh vực chưa đạt điểm tối đa là do thực hiện chậm báo cáo; chưa kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý một số văn bản; thiếu chứng chỉ trong bổ nhiệm chức danh lãnh đạo... và một số nguyên nhân khách quan, chủ quan khác.
Đối với Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công (PAPI) thì tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạt 35,34/60 điểm, nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước. Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phân tích kết quả khảo sát trải nghiệm của người dân về hiệu quả thực thi chính sách quản trị và hành chính công nhằm mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu. Kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2016 được tổng hợp từ việc khảo sát phản ánh đánh giá của 240 người dân trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2016 đạt thấp là do chính quyền cơ sở còn thiếu sót trong việc công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã; chưa chủ động trong việc công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù thu hồi đất; Ban Thanh tra nhân dân hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực hiện tốt chức năng giám sát...
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi và đề xuất của các Sở, ban ngành về việc khắc phục những hạn chế và tìm ra giải pháp để nâng cao Chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành cũng như sự cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những nguyên nhân đang còn tồn tại làm ảnh hưởng đến chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh dù là khách quan hay chủ quan đều phải tìm cách giải quyết và thực hiện có hiệu quả. Để nâng cao chỉ số PAR INDEX và PAPI trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cao đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tránh để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực về thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số PAR INDEX và PAPI của tỉnh; quyết tâm phấn đấu vị thứ Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2017 tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước; đưa Chỉ số PAPI của tỉnh Thừa Thiên Huế từ nhóm đạt điểm trung bình thấp trở thành nhóm đạt điểm cao của cả nước.

(Nguồn thuathienhue.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày