Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ ngày 22/5 -02/6/2017
Ngày cập nhật 02/06/2017

Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ ngày 22/5 -02/6/2017

1.     Việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Tiếp nhận 8 hồ sơ: 7 hồ sơ đã giao đúng hạn, 01 hồ sơ đang xử lý. Trong đó 01 hồ sơ hội thảo, 7 hồ sơ xuất cảnh.

2.     Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc

Bộ phận TN & TKQ đã tiếp nhận 100% hồ sơ xử lý trên phần mềm đem lại hiệu quả nhanh chóng và thuận lợi cho cá nhân/tổ chức đến làm việc.

3.     Đánh giá chung

Trong thời gian qua, Bộ phận Một cửa đã thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định làm việc tại Bộ phận, đã hướng dẫn tận tình, chi tiết cho các cá nhân/tổ chức đến làm việc. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày