Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Báo cáo tình hình giải quyết Hồ sơ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ
Ngày cập nhật 20/02/2017

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phần Tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ  thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả như sau: (đính kèm file).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày