Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông báo Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 02/12/2016

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã;

Căn cứ công văn 6683/UBND-DL ngày 29 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở Ngoại vụ xin  thông báo:

Kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2016, Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên các lĩnh vực: Công tác lãnh sự và hoạt động di trú công dân Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể đối với các thủ tục sau:

I. Lĩnh vực công tác lãnh sự (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

1. Gia hạn thị thực đối với người nước ngoài

2. Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)

3. Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)

4. Nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Lĩnh vực hoạt động di trú của công dân việt nam ra nước ngoài. (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

6.     Xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện dịch vụ công trực tuyến được thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế (https://sngv.thuathienhue.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn), chuyên mục “Công dân - Doanh nghiệp - Tổ chức”, mục “Đăng ký dịch vụ công”.

Chi tiết đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo mục “Hướng dẫn sử dụng” trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ hoặc trực tiếp tư vấn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả của Sở Ngoại vụ (Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế. Điện thoại: 054.2460446).

          Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày