Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông báo Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/06/2016

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ;

Thực hiện Công văn số 3104/UBND-HCTC ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gửi, nhận hồ sơ Một cửa;

Thực hiện Thông báo số 16/TB-VPUB ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Ngoại vụ xin thông báo:

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 tất cả hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo thủ tục Một cửa tại Sở Ngoại vụ, ngoài hồ sơ giấy đảm bảo đầy đủ, được sắp xếp theo thành phần danh mục quy định, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phải gửi đính kèm file điện tử toàn bộ hồ sơ giấy đã nộp qua hộp mail điện tử bpmotcua.sngv@thuathienhue.gov.vn. Nếu hồ sơ chưa được gửi kèm file điện tử sẽ xem như hồ sơ chưa đảm bảo thủ tục và sẽ được trả lại để yêu cầu bổ sung theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ theo địa chỉ: Tầng4, Toà nhà  24 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế. Điện thoại: 2460446; Fax:054.3833639; Email: bpmotcua.sngv@thuathienhue.gov.vn.

            Sở Ngoại vụ thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.

BPMC
Các tin khác
Xem tin theo ngày