Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cử lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác CCHC, ứng dụng CNTT và ISO
Ngày cập nhật 15/04/2016

Để tăng cường và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, tránh phân tán, phân công nhiều lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị, dẫn đến hiệu quả chỉ đạo chưa cao; tại Công văn số 1687/UBND-KNNV ngày 31 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cử một lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại mỗi cơ quan, địa phương mình quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, báo cáo danh sách về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/4/2016.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày