Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hội nghị Sơ kết hoạt động Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm 2015
Ngày cập nhật 16/07/2015

Ngày 14/7/2015, tại Hội trường UBND thành phố Huế , Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của ngành KH&CN. Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

   Theo báo cáo của Sở KH&CN, hoạt động KH&CN trong 6 tháng đầu năm đã triển khai đúng kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, nội dung, chất lượng nhiệm vụ được đảm bảo; công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm được triển khai chặt chẽ, đã tổ chức xét duyệt 11 đề tài/dự án thuộc danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm của tỉnh, tổ chức nghiệm thu 08 nhiệm vụ, quyết toán 13 nhiệm vụ, kiểm tra nội nghiệp/ngoại nghiệp 11 đề tài/dự án theo đúng tiến độ; thẩm tra công nghệ 08 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ  cho 11 cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế; bước đầu hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức sản xuất kinh doanh đặc sản địa phương thông qua việc phản đối đơn nhãn hiệu có sử dụng cụm từ “Bún bò Huế” và đề nghị hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trà cung đình; tổ chức 3 hội đồng xét chấp thuận kết quả xét công nhận 06 sáng kiến trình UBND tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về chất lượng, đo lường đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nhạy cảm như xăng, dầu, vàng bạc, đá quý... đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ; triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 57 cơ sở đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với các mặt đồ chơi trẻ em, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, các loại hàng đóng gói sẵn, mũ bảo hiểm, cân, cột đo nhiên liệu… Tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư cho phát triển KH&CN được triển khai đúng kế hoạch; hoạt động sự nghiệp KH&CN đã đi vào nề nếp, đã tạo được vị thế về khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ KH&CN trên địa bàn… Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN; có 26 đề tài, dự án cấp cơ sở được hội đồng KH&CN cấp huyện được phê duyệt, triển khai; công tác tập huấn, chuyên giao kỹ thuật, công nghệ cho người dân được đẩy mạnh; các sở, ban, ngành đã tích cực đề xuất và nhận triển khai các nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của ngành phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

   Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận, như: Hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới; Kết quả bước đầu việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008… Ngoài ra, hội nghi cũng đã nghe đại diện của Sở KH&CN trình bày, hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2016 cũng như một số văn bản mới về hoạt động KH&CN đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính.

Nguyễn Trường Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày