Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Khảo sát thí điểm đánh giá mức độ hài lòng hài lòng về dịch vụ hành chính công: trên 94% khách hàng hài lòng
Ngày cập nhật 28/05/2015

Đây là kết quả của đợt khảo sát thí điểm đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh

 

 

Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh, Đoàn công tác thí điểm của tỉnh đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 07 đơn vị, trong thời gian từ 15/4 - 6/5/2015, gồm: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Phú Lộc, thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy.

Kết quả 94,41% (363 phiếu khảo sát) khách hàng hài lòng về dịch vụ hành chính công. Trong đó 94,1% khách hàng hài lòng về dịch vụ hành chính công ở cấp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư 95,1%, Sở Tài nguyên và Môi trường 88,9%, Sở Xây dựng 98,3%); 95,4% khách hàng hài lòng về dịch vụ hành chính công ở cấp địa phương (UBND thị xã Hương Thủy 95,8%, thị xã Hương Trà 98,8%, huyện Phú Lộc 95,3%, thành phố Huế 91,7%).

Ngoài ra, việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng cũng được thực hiện đối với 26 Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 07 đơn vị trên (340 phiếu). Kết quả, hầu hết các Công chức được đánh giá trên 90% về mức độ hài lòng.

 

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày