Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015
Ngày cập nhật 30/12/2014

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2671/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015  của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định thì Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 của tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

(Xem File đính kèm)

Anh Tuyền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày